'hostile terrain' en 'movimiento - mexico in nederland'

voor 'Hostile terrain': scroll naar beneden

De expositie is te bezoeken t/m zaterdag 24 oktober 2020 tijdens de Open Kerk.

Movimiento - Mexico in Nederland


'Hostile terrain'

In 1994 introduceerde de Amerikaanse grensbewaking het beleid ‘Prevention Through Deterrence’. Dit beleid moest migranten ontmoedigen vanuit Mexico de grens naar de Verenigde Staten over te steken. Doordat bij veel stedelijke, meer toegankelijke grensovergangen de grensbewaking werd opgeschroefd, dwong de Clinton-regering migranten de grens over te steken via het Hostile Terrain van de Sonora-woestijn.

De beoogde afschrikking werkte niet. Maar liefst zes miljoen mensen hebben sinds medio jaren '90 geprobeerd via de Sonora-woestijn de grens over te steken. Sindsdien kwamen daarbij tenminste 3.200 migranten om het leven, veelal door uitdroging of hyperthermie. Alle omgekomen migranten zijn in kaart gebracht door het Humane Borders project en het Undocumented Migration Project onder leiding van de antropoloog Jason De León, auteur van het bekroonde boek The Land of Open Graves.

De tentoonstelling vindt plaats op meer dan 100 locaties, met name in de Verenigde Staten, maar ook in Mexico en El Salvador, op Lampedusa en dus ook in Amsterdam.

Doelen van de tentoonstelling zijn:

  • Bewustwording creëren over de gevolgen van het grensbeleid ‘Prevention Through Deterrence’, dat vanaf de Clinton-regering tot vandaag de dag migranten de dood heeft ingejaagd. U kunt hiervoor meehelpen met het invullen van de labels. Via de QR-codes op de labels zijn verhalen van migranten uit de woestijn toegankelijk.
  • Het herdenken en humaniseren van de mensen die als gevolg van het grensbeleid om het leven zijn gekomen, in het bijzonder degenen die niet geïdentificeerd en niet herenigd zijn met hun families. De ruim 3000 labels zijn voorzien van persoonlijke informatie van de omgekomen migranten. De oranje labels staan voor ongeïdentificeerde personen. Foto: Jason De León

De Europese context

Ook Europa heeft een zeer dodelijke grens. Sinds de oprichting van de Europese Unie in 1993 kwamen ruim 30.000 vluchtelingen en migranten om het leven in hun poging de grenzen van de Unie over te steken. Daarom willen we in de Oranjekerk ook het gesprek over migratie in en naar Europa gaande houden en bovenstaande doelen vertalen naar onze eigen context.

Bij de tentoonstelling 'Hostile terrain' zal fotografie te zien zijn van migratie aan grens tussen de VS en Mexico, maar ook van de Europese zuidgrens. Michael Wells, Mona van den Berg en Eline van Nes verzorgen daarvoor de beelden.

De duo-expositie van Angelique Gijsbertse en Saskiarty toont een rijke schakering aan observaties. Kleur schuwen ze beiden niet. Ze gebruiken deze om de afbeeldingen te ondersteunen, afwisselend dromerig dan wel indringend.

Zowel Angelique Gijsbertse als Saskiarty kennen het kerkgebouw al veel langer.  Angelique is bijna vijftig jaar geleden om de hoek geboren in de van Ostadestraat 213. En Saskiarty zag  het kerkgebouw  zeven jaar lang als "haar achtertuin". ‘We vinden het beide geweldig om in zo’n  mooi gebouw te exposeren. Hier komen schilderijen heel goed tot hun recht. Hopelijk komt het plezier waarmee wij eraan gewerkt hebben goed over.’

Bezoektijden: zondag 11.00 – 12.00 uur
maandag en vrijdag 15.00 – 16.30 uur

Feestelijke opening:
zondag 11 oktober om 11.45 uur
met muzikale bijdrage van Petra Rosa, harp

Mirelva Berning is geboren in Amsterdam in 1961. Haar werk is te herkennen onder de naam Mi. Mirelva is autodidact, zij begon met tekenen en schilderen om haar motoriek te oefenen na een herseninfarct in 2012. Haar inspiratie komt voort uit de wil een ‘sterke vrouw’ te zijn en staat centraal in veel van haar werken. Het is dus eigenlijk een mooie aanleiding voor haar, om deze expositie te baat te nemen om het ‘vrouwenvolk’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in de schijnwerpers te zetten. Meer informatie: www.mi-art-amsterdam.nl