Art Stations of the Cross (6 maart-22 april 2019)

Art Stations of the Cross is een uniek publiek kunstproject, dat bezoekers meevoert op een artistieke en contemplatieve tocht. Het verhaal en de symboliek van de Kruisweg zetten aan tot reflectie over actuele vormen van onrecht. Het project reist al enkele jaren over de wereld om bewustwording te vragen voor hen die onderdak en compassie nodig hebben. De vorige tentoonstelling was in New York.

De tentoonstelling vormt een eigentijdse Via Dolorosa, of Lijdensweg, met haltes op 14+1 locaties in Amsterdam. De route voert langs zowel seculiere als religieuze locaties, waaronder de St. Nicolaaskerk, de Reinwardt Academie,  The Small Museum bij Paradiso, en het oudste gebouw van de stad, de Oude Kerk.

De route langs de kunstwerken is bedoeld als een kunstzinnige contemplatieve pelgrimstocht. De kruiswegstaties willen de ‘pelgrims’ een handvat bieden om tijdens de veertigdagentijd stil te staan bij het lijden van Christus en onze medemens. Dit gebeurt op een manier die de bezoekers kunstzinnig, geestelijk en moreel uitdaagt. Alle werken zijn hedendaags, in drie gevallen speciaal ontwikkeld voor dit project. De bezoekers zullen ‘verborgen’ plekken in Amsterdam gaan ontdekken en de stad met nieuwe ogen gaan bezien. Lees meer op www.artstations.org.