Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018: 'Geef voor je kerk'

Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?

Al onze activiteiten, het pastoraat, de organist en cantor, het gebouw, de verwarming etc., brengen kosten met zich mee. Die kosten moeten we grotendeels met elkaar opbrengen. Wij kunnen natuurlijk niet in uw ‘portemonnee’ kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan onze kerk. Zo kunnen we een kerk van betekenis zijn en blijven, voor de buurt, voor de stad, voor mensen van buiten de stad.

Doet u daarom het toezeggingsformulier op de bus dat u ontvangen hebt? Digitaal uw bijdrage overmaken kan ook:

IBAN-nummer: NL35 FVLB 0635 8012 13
t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam
o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2018’.

Goed om te weten: de bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Als u van uw bijdrage een periodieke schenking maakt, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 50 procent. Interesse? Kijk dan op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans of bel met de financiële afdeling van het kerkelijk bureau via tel. (020) 53 53 700.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!