Sobere maaltijd met viering als start veertigdagentijd

Aswoensdag, woensdag 26 februari 2020

Evenals vorig jaar openen we de veertigdagentijd op Aswoensdag met een sobere maaltijd en aansluitend een avondgebed. We lezen dit jaar de verhalen uit Exodus en uit het Evangelie naar Matteüs in de veertigdagentijd. Aswoensdag is een opstapje naar die verhalen en een gelegenheid om na te denken over onze eigen intenties tijdens de veertigdagentijd.

De sobere maaltijd begint om 18.30 en de vesper om 19.30 uur. Beide worden begeleid door ds. Wielie Elhorst. Jos van der Bijl speelt op de piano tijdens de vesper. Wilt u zich aanmelden, als u komt mee-eten? Dat kan bij koster Gijs-Bert Vervoorn, e-mail: of tel. 06-4623 8283.