Actie Kerkbalans 2020

Als het goed is krijgt u, als u lid bent van de Oranjekerk, de laatste week van januari 2020 een brief met toezeggingsformulier en het verzoek om bij te dragen voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de Oranjekerk. Net als voor het huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor onze kerk.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is volledig bestemd voor onze wijkgemeente en is altijd al onmisbaar geweest. Met het invullen van uw toezeggingsformulier maakt u het mogelijk dat de Oranjekerk ook in 2020 door kan gaan met de vele waardevolle activiteiten die in en vanuit onze kerk worden georganiseerd. We hopen dat we weer op u mogen rekenen.