Buurt(en) in de kerk

De Oranjekerk nodigt de buurt (en de gemeente) weer uit in de kerk. Er zijn dit jaar vier activiteiten ge­pland, twee vóór de zomer en twee na de zomer. Wat betreft de activiteiten vóór de zomer:

Op donderdag 25 april a.s. pre­sen­teren we een pro­gramma getiteld ‘Oranje boven!’, in de Oranjekerk. Na ontvangst om 13.30 uur volgt een programma over koninginnen en koningen onder leiding van ds. Fieke Klaver en een programma met Oranje­liedjes onder leiding van ds. Wielie Elhorst. We sluiten om 17.30 uur af met een maaltijd. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar deel­nemers mogen wel een vrijwillige bijdrage achterlaten.

Op dinsdag 4 juni a.s. pakken we de bus, voor een dag onder het thema ‘Dat gaat naar Den Bosch toe!’ De bus ver­trekt om 10.00 uur stipt vanaf de Oranje­kerk. Om 12.00 uur stappen we op de boot in Den Bosch voor een mooie rond­vaart en op de terug­weg langs een fraaie route lunchen we op een mooie plek. Deze dag kost €12,50.

Aanmelding voor één van beide of beide acti­vi­teiten kan via nummer 06-8259 7372 (Gijs-Bert Ver­voorn) of via de aanmeld­strookjes bij de brief over deze activiteiten die in de kerk beschik­baar zijn.